търговска марка

Какви са процедурите за регистрация на търговска марка?

11th May 2024 PukSmD58 0

Управлението на търговска марка е доста сериозно начинание от страна на предприемачите. Не е въпрос само на подаване на заявление в Патентното ведомство на заявяване на такава интелектуална собственост. Важно е имате конкретна яснота що се касае до това първо да изберете какво да бъде логото и посланието към клиентите, […]