Микровълнова печка – съвети за употреба

Close-up Of Woman Using Microwave Oven For Heating Food At Home

Трябва да се уверите, че ще поддържате всички необходими мерки за безопасност у дома, за да избегнете инциденти, ако възнамерявате да инвестирате в микровълнова печка. Като цяло, тя е безопасно и надеждно устройство, освен когато е повредена. Всякакъв вид повреди или течове трябва да се обслужват, преди повторна употреба. Обърнете внимание на тези мерки за безопасност, които ще ви помогнат да се насладите на комфорта на бързо приготвената храна по безопасен начин.

Никога не работете с микровълновата печка, когато е празна, тъй като състоянието на празен ход може да причини прекомерни течове и повреди.

Никога не поставяйте метални прибори или каквото и да е изработено от метал (дори алуминиево фолио) в микровълнов режим. Поставянето на нещо, изработено от метал, може да доведе до повреда на печката и да предизвика пожар. По този начин използвайте само предназначени за микровлнова печка съдове, за да приготвяте храна в тях. Уверете се, че използвате правилните прибори в правилния режим. Стъклото е безопасно при конвекция, както и в микровълнов режим. За печене на скара използвайте тавата за печене заедно с фурната.

Въртящата се стъклена плоча трябва да се почиства редовно, за да се предотврати замърсяване от биологично натрупване.

Не използвайте почистващи средства със стоманени повърхности или силни препарати на абразивна основа за почистване на микровълновата фурна. Вода и мек почистващ препарат са напълно достатъчни, за да почистите.

Храните, приготвени в микровълнова фурна в продължение на няколко минути, могат да бъдат изключително горещи. По този начин, трябва да бъдете внимателни, докато премахвате тази храна от микровълновата печка, за да предотвратите случайни изгаряния.

Никога не използвайте микровълновата фурна за дълбоко пържене и никога не нагрявайте масло в нея. Не е безопасно да загрявате течности или вода за прекомерно дълго време в микровълновата фурна, тъй като има случаи, когато горещата течност се излива веднага след отварянето на вратата на фурната. За да избегнете изгаряне чрез изпръскване на течност, избягвайте кипене на течности в нея.

Пробиването на домати, картофи, яйчни жълтъци и т.н., преди да бъдат поставени в микровълновата печка, е от съществено значение, така че парата да има изход, вместо да причинява експлозия.

Не нагрявайте кърмата в микровълновата печка, тъй като тя може да загуби някои от най-важните си хранителни свойства. По този начин храната за кърмачетата може да загуби витамините си. Освен това, микровълновото нагряване може да доведе до неравномерно затопляне, което може да изгори устата на бебето. Затова най-добре е да затопляте млякото на бебето по конвенционалния метод, дори ако това отнема повече време. Не стойте пред работеща микровълнова фурна задълго. Особено бременните жени трябва да избягват да стоят пред микровълновата печка.

В случай на пожар в микровълновата фурна, оставете вратата на фурната затворена, изключете захранващия кабел и се обадете на пожарната.