Полица “Отговорност на превозвача”. Кога имаме нужда от такава застраховка?

застраховка

Многообразието от предлагани транспортни услуги на пазара налага и генерирането на застраховки, чиято основна роля е да защитят товара, който е обект на транспортирането. Тъй като се оказва, че автомобилния транспорт е един от рисковете то доста голям процент от превозвачите използват възможностите, които се предлагат от застрахователните компании. Известна като отговорност на превозвача тази застраховка касае повреда на товари и стоки, независимо дали става въпрос за наети или собствени транспортни средства. Такива са например конвенцията СМR, при която обект на застраховането са всички видове сухопътен международен транспорт. Освен това в Закона за автомобилните превози се залагат нормативи, при които е задължително да се използват застраховките отговорност на превозвача, чието покритие пък е свързано с транспортни дейности на територията на страната.

Определящо е при ползването на такива полици да знаете, че има конкретни условия при които се изплащат съответните обезщетения при възникването на риск. Сумата по правило е ограничена и се изчислява на база килограм бруто тегло. В зависимост от самия риск се изчисляват съответните тарифи и по тази схема са изплащат обезщетения за възникнали и причинени щети и загуби на товара.Злополука

Не бива да се подценяват този вид застрахователни полици, тъй като както вече споменахме рисковете при сухопътните транспорти са налице и съпоставимо с останалите услуги в областта на превозването на товари тук действително факторите, които могат да бъдат причина за възникване на застрахователно събитие са доста. Имайте предвид също така, че полицата Отговорност на превозвача покрива следните видове разходи:

  • При настъпване на застрахователно събитие е важно да се ограничат размера на щетите, което налага разходи. Именно такъв тип разходи се покриват от застрахователната полица.
  • Товаро-разтоварни дейности, които са свързани с невъзможност за използване на транспортното средство, осигуряващо превозването, поради пожар, както и възникнал пътен инцидент.
  • Всякакви видове разходи, които са свързани с наемането на специалисти, които издават становище по отношение на възникналите и причинени щети.

В зависимост от спецификата на товара могат да бъдат приложени и допълнителни условия, които да покриват рискове като повреда на ремаркета или полуремаркета, автовози, хладилни камиони, нелегални пътници и други. Така, че сами можете да се уверите в необходимостта от задължителното сключване на такъв вид полица, тъй като разходите, които може да ви спести застрахователя са наистина в огромни размери.

Транспортни застраховки при добри и гъвкави условия се предлагат от Булстрад – гарантирана сигурност на товара при извършване на превоз в страната или чужбина. Посетете офис на дружеството или заявете онлайн сключването на полица Отговорност на превозвача.