Какви са разликите между регистрация на ООД и АД?

фирма

За хората, на които предстои да стартират свой собствен бизнес н преден план стои въпроса, отнасящ се до това какъв тип фирма да регистрират.  Случай, че търговското дружество ще има няколко лица, които ще участват с капитал то вариантите са два ООД и АД. В кои случаи се учредява единия или другия вариант фирма? Какви са разликите между регистрация на акционерно дружество и ООД предстои да споделим в днешната тема. Добре следва да бъдат обмислени всички въпроси, които се отнасят до развитието и управлението на бизнеса.

Време за регистрация

В случай, че вече сте позаинтересували относно това какво време би отнело регистрирането на фирма то независимо от нейната абревиатура имайте предвид, че се касае за процес, който протича в рамките на 2-3 работни дни. Дори подготовката на документите не изисква твърде много време предвид това, че има готови типове бланки, които можете да използвате.

По принцип срока за регистрация започва да тече от момента, в който са представени всички необходими документи, които са изискуеми за регистрацията на съответното търговско дружество. Имайте предвид, че оптимално улеснен е процеса и в случай, че платформата на Търговския регистър работи безпроблемно то е повече от очевидно, че става въпрос за регистрация буквално в рамките на ден след подаване на пакета от документи.

Съществените неща, които евентуално могат да забавят регистрирането са:

  • Ненавреме открита набирателна сметка за капитала;
  • Не е внесен минимума от изискуемия капитал от съдружниците;
  • Има неточности в дружествения договор и други.

Самото отстраняване на тези неточности идва да покаже, че се касае за изключителен потенциал от опции, които са от съществено значение за това да се подсигурят всички аспекти, които са решаващи за това да бъде съкратен срока за извършването на регистрацията на акционерно дружество в случай, че сте се спрели именно но този вариант.

Капитал

бизнесСпоменахме, че ще направим сравнение между това какви са особеностите при АД и ООД. Докато при дружеството  ограничена отговорност има минимален капитал от 2 лева за всеки един от акционерите за регистриране то при Акционерното дружество става въпрос за стойност от 50 000 лева. Важно е да се вземе предвид това, че при учредяването е необходимо да бъде внесен поне 25 % от капитала.

Има разлика и по отношение на държавните такси, които се внасят при регистриране на съответните два типа дружества. По-евтино е да се регистрира ООД и ЕООД- тук тарифата е 55 лева при АД със стандартен тип дейност стойността на таксата е 180 лева, а за такива със специален предмет на дейност държавната такса е 650 лева.

Откриването на фирмена набирателна сметка също ще ви струва определена сума пари. Това са такива стойности, които се отнасят до съответните банкови тарифи. Те могат да бъдат между 20 и 100 лева за откриване. Имайте предвид, че всяка банка има допълнителна за поддържане на фирмена сметка, която се тегли автоматично от наличността.

Стъпка, която би ви спестила доста разходи по отношение на откриването на сметка и заплащане на съответните такси е подаването на документи по електронен път, което на практика спестява от такси и тарифи за банкови услуги.

Защо да плащате адвокатски хонорар?

Сигурно ви е направило впечатление, че има доста счетоводни и правни  фирми, които предоставят на клиентите услуги, които обхващат целия процес по регистрация на Акционерно дружество или друг вид фирма. Съобразно това какъв тип търговско дружество ще се регистрира то и цените на хонорарите са различни, но в никакъв случай, не са непосилни и твърде високи.

Определено си струва да наемете адвокат или счетоводна къща, тъй като се касае за точно и прецизно спазване на всички процедури и изисквания, които се отнасят до бързото регистриране на дружеството. Освен това повечето утвърдени компании са изключително гъвкави и предоставят на потребителите възможност за:

  • Електронна кореспонденция;
  • Дистанционна подготовка на всички необходими документи;
  • Представителство;
  • Абонаментно обслужване – правно или счетоводно на разумни цени и други.

Определено има доста неща, с които следва да се съобразите що се отнася до това да се вземат под внимание някои основни особености, които са свързани с подсигуряването на професионално отношение и обслужване. Все повече фирми предлагат гъвкави условия както за съдействие за регистриране на АД или друг вид дружество така и за водене на финансовата отчетност, която е не по-малко важна за развитието и просперитета на бизнеса.

След регистрирането на фирмата е редно да се пристъпи към следващия етап, а именно подаване на уведомление да стартиране на реална търговска дейност. От тук разбира се възникват и всички ангажименти на дружеството за подаване и изготвяне на справки, които задължително се подават в съответните законови срокове, които са предвидени от НАП и НОИ.

Обикновено при АД непосредствено с подаване на уведомление за стартиране на дейност се извършва и съответната регистрация по ДДС. Както можете да се досетите особено значение има това да поврите ангажимента на счетоводна къща, която да изготви нужните документи.