Кое прави фирмите, предлагащи услугата “Събаряне на сгради” толкова популярни

събаряне на къща

Причините, които налагат разрушаването на сгради и постройки са различни. В строителната си практика предприемачите се налага да почистват терените, обект на ново строителство от полуразрушени и стари конструкции. Опасните порутени постройки също е нужно да бъдат обезопасени  и при невъзможност да се запазят е налага те да бъдат съборени и на тяхно място да се изградят жилищни сгради, търговски обекти, спортни площадки или други конструкции.

Кое налага намесата на професионалисти по събаряне на сгради

Средната продължителност на живот на сградите масивно строителство е около 80, максимум 100 години. Естествено в зависимост от натоварването и предназначението както и поддръжката на сградите те могат да бъдат ползвани като културни обекти, които се посещават от туристи. Никак не е лесно да се разруши сграда, строена по високи стандарти за издръжливост на земетресение до 7-8 степен по скалата на Рихтер. Ето я причината да се налага намесата на експерти, които да разрушат постройката или остатъците от нея. Ако разрушаване на сградитрябва да класифицираме в списък кои постройки подлежат на събаряне от експерти то той ще е следния:

  • Къщи, жилищни блокове и сгради, които са преминали експлоатационния период от 80-100 години;
  • Такива, които са опасни за ползване и пребиваване поради разрушителни процеси в следствие на аварии, катастрофи и природни бедствия;
  • Административни постройки ниско строителство, индустриални и производствени сгради, които са структурно нестабилни и необитавани и неизползвани от дълги години.

Самата специфика на такива обекти изисква да се вземат предвид всички обстоятелства и рискове, които могат да настъпят в следствие на разрушителните процеси. В това е спазването на процедурите, които са пряко свързани с наемането на професионални бригади  и екипи, които разполагат с нужната механизация и човешки ресурс.

Дефиниция на основните методи за разрушаване  на сгради

В зависимост от използваните методи, които се прилагат при събаряне на сгради има и различно определение, което ги фиксира като специализирани услуги.

  • Разрушаване на сгради с помощта на механизирана техника. Използват се в случая кранове, чукове, топки и всякакви други пособия, чиято основна роля е да натроши, счупи, унищожи, разглоби на по-дребни части постройката обект на събаряне. Прилагането на тази методика е към сгради по-ниско строителство и полуразрушени, които нужда от още малко помощ за да бъдат тотално изравнени със земята.
  • Имплозия – това е специфична методика за разрушаване на сгради. Тук се използват експлозиви, които се поставят на конкретно изчислени позиции в основите на сградата. Идеята е да се предприемат разрушителни действия, които да започнат от вътрешността на постройката и нейната основа.

Независимо от това коя от техниките ще се прилага е определящо да има непрекъснат контрол върху разрушителните действия, целящи събаряне на сградите.