Кой е сигурния и законов начин за смяна на водомер?

водомер

За да бъде отчетено количеството вода, което абонатите използват е важно да има съответния уред, който да може да измерва точно и прецизно. Реално още с проектирането на една сграда се определя мястото, на което ще се инсталира водомера. Разбира се за да е всичко законно и утвърдено от доставчика на вода се изисква самото монтиране, пломбиране и узаконяване да се извърши именно от оторизирана фирма, която е лицензирана и има сключен договор с доставчика в съответния регион. Когато един водомер бива използван повече от десет години или пък абонатите констатират наличието на проблем, който възниква в хода на експлоатацията му се налага да бъдат предприети съответните дейности за неговата подмяна.

Професионална подмяна – лесно и удобно решение за абонатите

Ангажимента на фирмите, които имат сключен договор с доставчика е да улеснят в голяма степен абонатите, които имат необходимост от това да бъдат подобрени условията за използването на водния ресурс. А причините, които налагат използването на такъв тип услуга е свързана с:

 • Установен проблем, който е показателен за явен дефект на водомера т.е. показанията са неверни;
 • Морална остарялост на уреда за отчитане;
 • Има технически дефект, при който циферблата се пълни с вода и по този начин се затруднява отчитането;
 • Водомера е ръждясал независимо, че не е достигнал максималния си експлоатационен срок.

Изобщо не са малко проблемите, които биха могли да се наблюдават при работата на водомерите. За да е законово и съобразено с изискванията на доставчика ремонтирането е важно да бъде извършено от опитни специалисти, които са наясно с процеса и могат да гарантират качество на услугата и подобряване ефективността при отчитането на вода.

Колко време отнема смяната на стар измервателен уред с нов?

https://hidro-start.com/След като вече изяснихме необходимостта от това да се използват само и единствено лицензирани услуги, които да гарантират на клиентите прецизност и качество сигурно се интересувате и как протича процеса както и колко дълго време би отнело на водопроводчиците. Освен, че са компетентни и лицензирани да предприемат конкретното действие, което да спести на абонатите време и ангажименти фирмите, които предоставят такъв вид услуги си имат и ясни правила, при които се провежда самата рехабилитация на измервателните уреди.

Подмяната на стар водомер с нов премината през следните етапи:

 • Оглед – задължителен е от гледна точка на това да се установи какъв е именно проблема и как може да бъде решен максимално изгодно за клиента;
 • Издаване на предписание, което е съобразено с дефектите на отчитащия уред;
 • При нужда от подмяна се планира дата и час за извършване на работата;
 • В уговорения ден екипа посещава адреса и първото, което предприема е да се спре водоподаването в обекта;
 • Изготвяне на протокол, в който се описват причината за демонтажа, номер на пломбата на водомера както и данни за самото устройство, което ще бъде отстранено от ВиК инсталацията;
 • Почистване на системата от замърсявания;
 • Поставяне на нов спирателен кран;
 • Инсталиране на водомер, който да покрива всички стандарти и изисквания на доставчика;
 • Поставяне на пломба на новия измервателен уред;
 • Узаконяване.

Списъка с етапи, през които се преминава смяната на водомера не е кратък, а всъщност цялата процедура не трае повече от няколко минути. При достатъчен опит от страна на специалистите имайте предвид, че смяната на стар водомер с нов може да отнеме не повече от половин час като през това време паралелно се издават и съответните документи, които придружават процедурата.

Избор на професионален екип

Много важно за качествената експлоатация на водомера е да можете да разчитате на утвърден водопроводен екип. Разбира се това, че са лицензирани до голяма степен означава, че можете да разчитате на компетентно проведено мероприятие. Но както предполагате има добри и по-добри услуги, а като изискващи и взискателни клиенти има защо да потърсите такъв екип, който наистина би могъл да реагира адекватно и да предостави на вниманието ви само най-доброто и то на разумна цена.

Основните приоритети, от които си струва да се възползвате се отнасят до следните изисквания, на които водопроводчиците задължително трябва да отговорят:

 • Да разполагат с валиден лиценз за извършване на смяна на водомера;
 • Да са с гъвкаво работно време, което да бъде съобразено с възможността да предоставите обекта за извършването на съответния ремонт или смяна;
 • Водопроводчиците да имат опит и да могат да осигурят нужното качество;
 • Специалистите да са ангажирани с предоставянето на перфектни условия за извършване на рехабилитацията на измервателния уред;
 • Да се спазят условията по договора, които предварително са договорени;
 • Цената да не е плаваща и непрекъснато увеличаваща се, а да е строго определено спрямо предоставената услуга.

Професионалните екипи няма да ви разочароват. Дейностите, които предлагат напълно отговарят на това да бъдат извършени според изискванията на доставчика на вода подмяна и други рехабилитационни мероприятия, които се отнасят до прецизната, коректна и точна работа на уредите, отчитащи разхода на вода.

Ако държите на качеството и приемливата цена ви съветваме да се обърнете към екипа на Хидро Старт.