Полезна информация за предимствата и видовото разнообразие при термопомпите

отопление

За съвременния потребител е важно не само да има възможност да намали сметките си за отопление, но същевременно с това да си осигури ефективност и да даде своя принос за опазването на околната среда. Все повече стават домакинствата, за които съществен приоритет е уредите им за отопление да бъдат щадящи природата. Намаляването на вредните емисии е една от причините най-новите технологии да представят разнообразни, ефективни и функционални решения, с които да се отопляваме без това да оказва пагубно въздействие върху въздуха. Именно замърсяването с фини прахови частици, вредни газове и други е в основата на това да обърнем специално внимание днес на продукт, към който клиентите имат явен интерес, а именно термопомпа – https://www.balkanenergy.bg/.

Какво са термопомпите

Много полезна информация, която е достъпна за потребителите можете да намерите в Интернет пространството. Най-важното, което ще отбележим в случая е това, че реално термопомпите са такъв тип уреди, които сравнени с останалите популярни като енергийно ефективни и икономични решения са в пъти по-добри като вариант. Изводите, които представят експертите са в полза на избора на термопомпа, а главните причини за това касаят:термопомпа

 • Възможност за използване на термопомпите в два режима на работа – отопление и охлаждане;
 • Веднъж монтирани и инсталирани термопомпите ще ви служат години наред без да е необходима поддържка и ремонти;
 • Инвестицията е по-висока от останалите видове уреди, но на практика е най-бързо възвръщаема и заслужаваща внимание;
 • Това е единствения уред, който не генерира вредни въглеродни емисии, тъй като използва изцяло възобновяеми енергийни източници;
 • Разхода, който ще направите за отопляване и охлаждане е за електрическа енергия, която се използва за пренос на топлината т източника до имота ви;
 • Много по-чисто и безопасно е отопляването и охлаждането с термопомпа в сравнение са изора на коти на газ, пелети, климатици и друг тип уреди.

Множеството ползи, които са характерни за термопомпите има защо да ги нареждат в световен мащаб сред едни от най-ключовите уреди, на които можете и вие. Надеждни и сигурни, висококачествени уреди с чиято помощ ще си осигурите спокойствие и рентабилност. Така накратко можем да опишем какво всъщност представляват термопомпите.

Видово разнообразие

И тук има класификация, която касае основно това, че уредите използват различен възобновяем енергиен източник. Когато избирате термопомпа във виртуалната платформа  balkanenergy.bg представя на вниманието на своите клиенти три типа електроуреди, с които можете да си осигурите по-високо нива на ефективност и екологична употреба. Когато говорим за такива уреди е важно да подчертаем, че се разграничават:

 • Аеротермални;
 • Геотермални;
 • Хидротермални ттермопомпи.

Най-масово приложимите са аеротермалните, тъй като основен енергиен източник тук е околния въздух. Способността, която имат тези уреди е в това да извлекат топлината от въздуха и да я пренесат в съобразно технологичния уред в помещенията. Могат да бъдат използвани два типа пренос – въздух и вода. Затова този тип термопомпи са известни още кат:

 • Въздух – въздух;
 • Въздух – вода.

При вървите с помощта на вътрешни тела се разпространява топлината, а при вторите загрятата вода може да бъде включена към налична инсталация за парно отопление или новоизградено подово водно отопление. И в двата случая можете да си гарантирате висока ефективност от използване на аеротермалната термопомпа. Като основни предимства, които са характерни за този модел термопомпи се отнася и това, че при тях монтажа е елементарен.

Що се касае до спецификата на геотермалните и хидротермалните уреди то трябва да подчертаем следното:

 • Изискват сериозна първоначална инвестиция, която е свързана със съответните гео и хидро проучвания за ефективност от използване на уреда;
 • Не могат да се приложат при сгради от градски тип;
 • Функционални са, но при тях възвръщаемост е по-ниска поради вложените първоначално по-високи средства.

Ако и пред вас стои избора на термопомпа можете да се доверите на професионалните съвети и консултации, които ще предоставят от виртуалната платформа balkanenergy.bg.