Предпазни мерки за безопасност при търговия с горива

При търговия с горива, всеки участник, включен в нея (търговец, водач, служител …), включително и при зареждането на автомобила на бензиностанцията или извън нея, трябва да помни и спазва необходимите правила за безопасност, с оглед да се избегнат потенциално опасни и тежки инциденти.

Какво прави бензина опасен?

Бензинът е летлива течност, чиито изпарения при вдишване влияят негативно на човешката нервна система, а при продължително вдишване се появяват халюцинации, главоболие и световъртеж. Освен това, бензинът лесно прониква през порите в човешката кожа и причинява отравяне на тялото. Оловният бензин е особено опасен, тъй като съдържа тетраетилолово, което много бавно се извежда от организма и бидейки там, причинява още по-голямо отравяне с остатъчни ефекти. Освен това бензинът, изпарявайки се, се смесва с въздуха и образува запалима смес, която може да се възпламени дори от горяща цигара и може да доведе до голям пожар.

При търговия с горива, всеки участник, включен в този процес, трябва да помни и спазва необходимите правила за безопасност.

 

Правила при зареждане на гориво на бензиностанция.

Разстоянието между автомобилите, зареждащи гориво на бензиноколонката е добре да бъде най-малко 3 m. Автомобилите трябва да бъдат разположени така, че изходът от бензиностанцията да остава свободен и да осигурява свобода на маневриране. Винаги изключвайте двигателя на превозното средство (мотоциклет, лек или товарен автомобил), преди да започнете да пълните резервоара с гориво. По време на зареждането, а и докато сте на територията на бензиностанцията, не пушете и не използвайте открит огън, а също така не позволявайте това нито на пътниците, седнали в колата, нито на хората, стоящи наблизо.

Много често водачи, изпаднали в затруднение поради свършване на горивото по време на път, прибягват до използването на подръчни пласмасови бутилки, фунии или други подобни съдове. Това не бива да се прави, защото пластмасовите контейнери за гориво са склонни да натрупват статично електричество, а искрата, която възниква при допир на резервоара с такава фуния, може  да доведе до запалване или дори до експлозия (ако контейнерът или резервоарът е почти празен) и бензинът се е изпарил под формата на пари. Дори антистатичният агент, инсталиран на автомобила, не застрахова срещу такава искра. Не рискувайте!

Когато пълните резервоара с гориво, използвайте пистолета за гориво, като го отваряте, когато вече е поставен в гърлото на резервоара. Ако зареждате гориво от туба, трябва да използвате фуния и да стоите така, че вятърът да отнася бензинови пари далеч от вас. Не забравяйте, че обикновеният бензин далеч не е безвреден и трябва да се внимава при работа с него. Не вдишвайте парите му. Ако се налага да зареждате резервоара от туба, не засмуквайте гориво с уста през маркуч – този метод е опасен за здравето! За тези цели трябва да имате подготвен и да използвате маркуч с гумена круша или специална помпа.

Лични правила за безопасност при боравене с горива.

Общите правила за безопасност при търговия с горива се знаят и спазват от търговците, а контролните органи контролират за това. Не така стои въпроса с личните правила за безопасност, които зависят от дисциплината на всеки индивидуален участник в движението по пътищата и е трудно да бъдат контролирани.

Специалистите в търговията с горива от Дизелор съветват да не смучете бензин, да не издухвайте запушени горивопроводи и филтри с уста, а също така измивайте и подсушавайте добре ръцете и дрехите. В случай на контакт между горивото и кожата, това място трябва да се измие: първо с керосин, а след това с топла вода и сапун и да се подсуши старателно. Когато бензинът попадне в очите, ушите и отворени рани, те трябва незабавно да се изплакнат с чиста вода и да се потърси лекар. Всяко превозно средство трябва да има аптечка с набор от материали и лекарства за оказване на първа помощ.

По време на зареждането с гориво, определено количество бензин може да попадне върху уплътнението на капачката на резервоара, като в този случай след известно време в кабината на колата се усеща миризмата. Това се случва по следния начин: през прорезите в уплътнението парите се просмукват в багажника, а оттам в купето. Ето защо се препоръчва внимателно да се избърсва уплътнението с парцал, за да се избегне последващо вдишване на вредни бензинови пари по време на пътуване с автомобила.

Туба с бензин или дори парцал, напоен с бензин, не бива да се държи в купето на колата при никакви обстоятелства. Части от автомобила, напоени с гориво, трябва да се избърсват до сухо с кърпа. Петна от петролни продукти върху асфалта трябва да се покриват с пясък, който се съхранява в специални метални контейнери. Не пушете и не яжте след контакт с бензин, без да сте си измили ръцете! Трябва да се помни, че спазвайки мерките за безопасност при търговия с горива, ще запазите както своя, така и чуждия живот, здраве или имущество. Бъдете внимателни!