Защо се застраховат лозовите масиви?

селскостопански застраховки

Със своето многообразие застраховките, които се предлагат на пазара имат за цел да обхванат рискови сектори, при които са неизбежни редица рискове, допринасящи за краха на нашия бизнес. Никак не са малко хората, които отглеждат земеделски култури и това е един от основния им доход за препитание и нормален живот. Селскостопанските застраховки са широко разпространени и действително се наблюдава едно сериозно увеличение на стопаните, които осъзнават потребността от тяхното сключване. Напоследък едни от най-популярните са тези за трайни насаждения и в частност за лозови масиви. Винарството е един от секторите, в които страната ни се развива доста успешно и за това говорят редица международни форуми, на които много производители на вино получават едни от най-престижните награди. Но разбира се, за да стане виното добро е много важно качеството на гроздето, което се влага в него.лозя

Процеса на отглеждане на лозя е трудоемък и осян с редица препятствия. А никак не са малко рисковете, които могат при отглеждането и създаването на лозови масиви да станат причина за сериозни загуби. Именно при такива стопанства, където отглеждането на лозя е свързано с по-големи мащаби се препоръчва да бъдат сключвани застраховки. Трайните насаждения изискват много труд, усилия и постоянство, както и големи инвестиции за да започнете да берете плодовете, които сте посели. Именно факта, че загубите могат да бъдат в особено големи размери са в основата на това да се предвиди застраховка на лозя, при която да бъдат включени едни от най-честите възможни рискове като заболявания, природни бедствия и други.

А застрахователните компании са наясно, че за да бъдат спокойни стопаните имат нужда от защита. Затова се предлагат както базови застраховки за лозя и трайни насаждения, които включват основните рискове, така и възможности за включване на допълнителни клаузи, съгласно които дори при специфични рискове, чието настъпване е в изключително нисък процент, такива текстове се включват с оглед на това да се покрият загуби от различни причинители.

Не са малко стопаните, отглеждащи лозови масиви, които търсят какви ли не способи за да защитят труда си. агротехническите мероприятия, пръскане с препарати и торене са малка част от усилията, които се прилагат. Разбира се, до някъде те могат да предотвратят заболявания, но не винаги с ефективни и очакваната реколта не носи резултати, които да покрият направените разходи. Така, че в случая наличието на застраховка за лозя се оказва едно от решенията, с които фермерите намират спасение от климатичните промени, заболявания и редица други рискове, които биха били с неблагоприятни последици.