Каква е ролята на култиваторите в съвременното земеделие

култиватор

Култиваторите днес се счита за едни от най-универсалните средства за обработка на земеделските площи. Много от стопаните ги определят като инвентар, без който наистина трудно биха успели да се справят с облагородяването и подобряването на състоянието на почвата. Те са изумително ефективни, надеждни, здрави и комбиниращи няколко операции в една. За какво служат култиваторите и защо са токова предпочитани от фермерите предстои да ви разкажем днес.

Култиватора – инвентар със задължителен характер за модерното стопанство

Креативността по отношение на извършването на агротехническите обработки далеч не се свеждат до дълбока оран и разрохкване. За бъде плодородна почвата е необходима ефективно премахване на плевелите като и осигуряване на благоприятно за семената легло, в което да се развият. Много труд влагат земеделските стопани, тъй като наистина усилията им биха били удовлетворени само и единствено ако успеят да приложат съвременните методи на обработки, които са комбинативни, комплексни и резултати. а точно това е целта на прилагането на култиватори, тъй като тяхната роля наистина е широкоспектърна. Много ползи за почвата, качествено подобряване на структурата ѝ са сред основните модели за правилно поведение, което провеждат като агротехнически мероприятия земеделските стопани.Култиватор "S"

Култиваторите има защо да бъдат обозначени като мултифункционални инструменти. С тях стопаните:

  • Разрохкват почвата;
  • Заравняват и раздробяват големите буци от дълбоката оран;
  • Разпространяват торовете и препарати за обогатяване на почвата и растителна защита;
  • Подпомагат намаляването на ерозивните процеси;
  • Елиминират плевелите;
  • Грижат се за аерирането на почвата.

Изключително големи са ползите от прилагането на култивиращата техника, тъй като наистина има защо да бъдат положени оптимални грижи за почвата с цел реколтата да задоволи и надхвърли очакванията на стопаните.

За да се види плода от труда, който сте вложили изберете висококачествени култиватори, с които има смисъл да обработвате земеделските площи, независимо от типа на отглежданите култури. Разнообразие от модели с най-добри технически показатели ви очакват в каталога на българския производител MASS.